Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem

Portal regulacyjny

Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Business opportunities – bank jako TPP?

Przesądzenie przez dyrektywę PSD II legalności świadczenia usług wymagających dostępu do rachunku z pewnością zwiększy konkurencję na rynku dostawców płatności internetowych, ale także innych rozwiązań technicznych (np. serwisów umożliwiających dostęp do wielu rachunków użytkownika, prowadzonych przez różnych dostawców). Niewątpliwie dane finansowe o użytkowniku posiadają znaczny potencjał, którego odpowiednie i umiejętne wykorzystanie może zostać przełożone na daleko idące korzyści dla klienta, TPP, a także całej gospodarki. Możliwość uzyskania tych danych w sposób zautomatyzowany i pewny dodatkowo ułatwia ich wykorzystanie.

 

Nie można również zapominać, że użyteczność usługi dostępu do informacji na rachunku, może zostać wykorzystana zarówno przez podmioty spoza sektora bankowego, jak również przez same banki. Chociaż obecnie środowisko bankowe jest podzielone na zwolenników i przeciwników wykorzystania instrumentów dostępu do rachunku poprzez bankowość elektroniczną, należy oczekiwać, że AIS będzie coraz powszechniejszą usługą we współczesnej gospodarce elektronicznej, również w środowisku banków.

 

Dyrektywę PSD II należy zatem ocenić nie tylko jako instrument nakładający na banki kolejne obowiązki regulacyjne związane ze świadczeniem usług płatniczych, ale również jako okazję do wzmocnienia innowacyjności i elastyczności usług oferowanych klientowi.

 

Usługi PIS/AIS można wykorzystać przykładowo do następujących celów:
 

Ocena zdolności kredytowej

W przypadku wnioskowania o produkty kredytowe przez klienta, bank może przy użyciu usługi AIS uzyskiwać informacje dotyczące rachunku klienta u innego dostawcy, w szczególności odnoszące się do stanu oszczędności klienta, wysokości stałych wydatków, miesięcznego wynagrodzenia i jego źródeł, a także innych przepływów na rachunku. Pozyskanie tych danych w ramach usługi AIS i ich dalsza analiza może wpłynąć na bardziej precyzyjny scoring klienta, co z kolei powinno w pozytywny sposób przełożyć się na poziom spłacalności kredytów i stabilność finansową sektora bankowego.

Dostosowanie oferty dla nowego klient

Chcąc zaoferować nowemu klientowi lepszą ofertę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, bank może przy użyciu usługi AIS uzyskiwać informacje dotyczące rachunku klienta u innego dostawcy, w szczególności odnoszące się do historii transakcji, nawyków płatniczych klienta oraz charakteru usług, z których korzysta. W ten sposób oferta dobrana do klienta pomoże dopasować funkcjonalności oferowanych rachunków i instrumentów płatniczych, a także innych produktów bankowych, do oczekiwań nowego lub potencjalnego klienta.

Dostęp do produktów u różnych dostawców z wykorzystaniem jednej usługi online

Na gruncie przepisów PSD II możliwe będzie opracowanie nowego typu usług bankowości elektronicznej, pełniących dla użytkownika funkcję "one-stop shop". W ramach takiego rozwiązania niektóre banki mogą uruchomić usługi, które będą umożliwiać użytkownikowi nie tylko dostęp do produktów u danego dostawcy usług płatniczych, ale również do produktów, z których korzysta on w innych instytucjach finansowych. Będzie mógł on sprawdzać saldo rachunków i zlecać płatności z różnych kont w jednej, "meta-bankowości elektronicznej".