Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem

Portal regulacyjny

Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Nowe usługi płatnicze w PSD II

Dyrektywa wprowadza nowy katalog usług płatniczych, różniący się od tego, który ustanowiła dyrektywa PSD II. Do usług płatniczych w nowej dyrektywie należą:
 
 1. Usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego.
 2. Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego.
 3. Realizacja transakcji płatniczych, w tym transfery środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy usług płatniczych:
  1. realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty;
  2. realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia;
  3. realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych.
 4. Realizacja transakcji płatniczych, jeżeli środki pieniężne mają pokrycie w linii kredytowej przyznanej użytkownikowi usług płatniczych:
  1. realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty;
  2. realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia;
  3. realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych.
 5. Wydawanie instrumentów płatniczych lub usługi acquiringu transakcji płatniczych.
 6. Usługi przekazu pieniężnego.
 7. Usługi inicjowania płatności.
 8. Usługi dostępu do informacji o rachunku.
 
Najważniejsza zmiana polega na objęciu regulacją nowych rodzajów usług płatniczych - usługi inicjowania płatności (tzw. payment initiation services - PIS) oraz usługi dostępu do informacji na rachunku (tzw. account information services - AIS). Obydwie usługi polegają na uzyskiwaniu dostępu do rachunku przez osoby trzecie (tzw. third party providers - TPP). Z uwagi na daleko idące konsekwencje, poświęcamy tym usługom odrębną sekcję, z którą można zapoznać się tutaj [odnośnik do TPP].
 
W przeciwieństwie do PSD, katalog usług płatniczych w PSD II został uszczuplony o usługę płatniczą, określoną jako "Wykonywanie transakcji płatniczych, w ramach których zgoda płatnika na wykonanie transakcji płatniczej udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest operatorowi systemu telekomunikacyjnego, informatycznego lub operatorowi sieci, działającemu jedynie jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem usługi płatniczej a dostawcą towarów i usług".
 
Pomimo, iż instytucje płatnicze świadczące wyłącznie tą usługę mogły skorzystać z niższych wymogów kapitałowych (wymagany minimalny kapitał założycielski - 50 000 euro), nie cieszyła się ona popularnością w Europie i niewielu dostawców zdecydowało się na uzyskanie licencji na jej świadczenie. Wprawdzie usługa ta została formalnie wykreślona z katalogu w PSD II, jej świadczenie nadal może być potencjalnie kwalifikowane jako inna spośród usług płatniczych objętych regulacją, np. jako przekaz pieniężny.