Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem

Portal regulacyjny

Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Dyrektywa PSD II - informacje ogólne

Dyrektywa PSD II została uchwalona w listopadzie 2015 roku. Celem nowelizacji dotychczasowych przepisów jest ich dostosowanie do zmian wynikających z rozwoju rynku usług płatniczych, w szczególności wynikających z dynamicznego rozwoju technologicznego w obszarze płatności elektronicznych i mobilnych oraz pojawienia się nowych rodzajów usług płatniczych. Nowa dyrektywa weszła w życie 12 stycznia 2016 , co oznacza że od tego dnia liczy się dwuletni okres na implementację PSD II przez 28 państw członkowskie UE oraz pozostałe państwa EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Upływa on 13 stycznia 2018 i do tego czasu niezbędne będzie pełne dostosowanie przepisów krajowych do nowej dyrektywy. Oznacza to, że w najbliższym czasie czeka nas również gruntowna nowelizacja polskich przepisów o usługach płatniczych.
 
Wraz z dyrektywą PSD II przyjętych został szereg nowych aktów prawnych regulujących działalność banków i innych dostawców usług płatniczych, których liczba skłoniła nas do określania ich "tsunami regulacyjnym". Nakładają one liczne obowiązki na tych przedsiębiorców w zakresie kluczowych aspektów działalności - kwestii regulacyjnych i relacji z organami nadzoru, zasad konkurencji na rynku usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych i ochrony konsumenta. Nie można również zapominać, że "tsunami regulacyjne" wpływa również w znacznej mierze na dotychczasowe założenia strategiczne i biznesowe, które warto dostosować do nowych "warunków żeglowności" na rynku usług płatniczych.
 
Przede wszystkim dyrektywa PSD II jest elementem payment package - pakietu regulacji płatnościowych, przestawionego przez Komisję Europejską w dniu 24 lipca 2013 r. Składa się on - poza PSD II - również z rozporządzenia o opłatach interchange (MIFR). Dyrektywa PSD II nie jest przy tym tekstem "zupełnym" – uzupełnić ją mają liczne dokumenty wydawane przez EBA.
Ponadto, w 2014 roku przyjęta została dyrektywa o rachunkach płatniczych (PAD), która w dość istotny sposób zmienia funkcjonowanie podmiotów prowadzących rachunki - głównie banków i SKOK-ów, ale również np. usługodawców oferujących portmonetki elektroniczne. Również tej dyrektywie poświęcimy odrębną sekcję.