Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem

Portal regulacyjny

Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Skutki dla banku i innych dostawców prowadzących rachunki

Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze z dostępem online - w praktyce zatem obejmą one nie tylko banki, ale również niebankowych dostawców portmonetek elektronicznych, a nawet - w zakresie usługi dostępu do informacji o rachunku - agentów rozliczeniowych, którzy świadczą usługę acquiringu w oparciu o konstrukcję rachunku płatniczego.
 
PSD II wymaga, aby dostawcy prowadzący rachunek zapewnili użytkownikowi możliwość korzystania z usług świadczonych przez TPP (tj. usługi inicjowania płatności oraz usługi dostępu do informacji o rachunku). Co więcej, świadczenie usług PIS/AIS nie może być uzależnione od istnienia umowy pomiędzy dostawcą prowadzącym rachunek a TPP.
 
Przepisy PSD II wymagają również, aby zasady korzystania przez użytkownika z instrumentu płatniczego (czyli m.in. z bankowości elektronicznej) stosowane przez dostawców usług płatniczych były obiektywne, niedyskryminujące i proporcjonalne. Na gruncie przepisów PSD II za dyskryminujące lub nieproporcjonalne ograniczenia mogą zostać uznane np. klauzule regulaminów zakazujące korzystania z usług PIS/AIS albo stawiające przed użytkownikiem znaczne trudności praktyczne związane z korzystaniem z tych usług.
 
Zlecenia płatnicze, jak również wnioski o udostępnienie informacji o rachunku złożone za pośrednictwem TPP powinny być traktowane przez dostawcę prowadzącego rachunek w sposób niedyskryminujący. Wykonywanie zleceń płatniczych złożonych za pośrednictwem TPP nie powinno być obciążone wyższymi opłatami, wykonywane w czasie dłuższym ani traktowane z niższym priorytetem, niż zlecenie złożone bezpośrednio przez użytkownika. W drodze wyjątku dopuszczalne jest odmienne traktowanie zleceń płatniczych lub wniosków o udostępnienie informacji o rachunku złożonych za pośrednictwem TPP, jeżeli jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami.
 
Niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia płatniczego za pośrednictwem TPP, dostawca prowadzący rachunek przekazuje lub udostępnia TPP wszystkie informacje o zainicjowaniu transakcji płatniczej oraz wszystkie informacje dostępne dostawcy usług płatniczych prowadzącemu rachunek w odniesieniu do wykonania transakcji płatniczej. Ponadto, podobnie jak TPP, dostawca prowadzący rachunek powinien zapewnić, iż komunikacja pomiędzy nim a TPP będzie odbywać się w sposób bezpieczny, zgodnie z zasadami komunikacji, określonymi przez EBA.
 
Jeżeli płatnik upoważni dostawcę będącego osobą trzecią do zainicjowania płatności, dostawca usług płatniczych prowadzący rachunek nie będzie mógł odmówić dostępu do rachunku temu ostatniemu. Transakcje zlecane w ten sposób nie mogą być traktowane w sposób dyskryminujący (np. realizowane z niższym priorytetem), jeżeli nie ma ku temu ważnych przyczyn. Dostawca prowadzący rachunek powinien również niezwłocznie powiadomić dostawcę inicjującego płatność o otrzymaniu zlecenia płatniczego oraz poinformować o dostępności środków pieniężnych na potrzeby danej transakcji.
 
Zasady odpowiedzialności szerzej opisujemy na stronie dedykowanej bezpieczeństwu płatności, znajdującej się tutaj.