Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem

Portal regulacyjny

Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Zakres terytorialny i walutowy PSD II

Nowe przepisy przewidują rozszerzenie zastosowania dyrektywy zarówno w zakresie terytorialnym, jak i walutowym. Szersze zastosowanie będą miały w szczególności przepisy dotyczące przejrzystości świadczenia usług płatniczych, a także określające wymogi informacyjne nałożone na dostawców tych usług oraz zasady wykonywania transakcji płatniczych, które w znacznym zakresie znajdą zastosowanie również do transakcji, w których tylko jeden z dostawców usług płatniczych (płatnika albo odbiorcy) znajduje się na terytorium EOG oraz do transakcji dokonywanych w walucie innej niż waluta krajów EOG.

 

Dotychczas przepisy tytułu III (przejrzystość i obowiązki informacyjne) oraz tytułu IV (szczegółowe prawa i obowiązki związane ze świadczeniem i korzystaniem z usług płatniczych) dyrektywy PSD miały zastosowanie jedynie wtedy, gdy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy lub też jedyny dostawca usług płatniczych w transakcji płatniczej znajdują się na terytorium UE. Była to tzw. zasada "both leg". Ponadto, wspomniany zakres regulacji dotyczył wyłącznie transakcji dokonywanych w euro lub walucie innego państwa EOG.

 

Nowe przepisy rozszerzają zakres zastosowania przepisów PSD II. Przepisy znajdą zastosowanie do transakcji "both leg" również wówczas, gdy transakcja jest realizowana w innej walucie, niż waluta państwa członkowskiego EOG (czyli np. w USD albo JPY). Ponadto, PSD2 znajdzie również zastosowanie do transakcji "one leg", niezależnie od waluty w której jest wykonywana.

 

Od tej zasady dyrektywa PSD II wprowadza jednak szereg wyjątków. Do transakcji nowoobjętych regulacją nie znajdą zastosowania m.in. wymóg informowania użytkownika o maksymalnym czasie wykonania transakcji płatniczej oraz wymóg, aby rachunek dostawcy usług płatniczych odbiorcy został uznany kwotą transakcji płatniczej do końca następnego dnia roboczego (tzw. zasada D+1).