PayEye

PayEye 2.0

Doradzaliśmy w projekcie:

Wdrożenie usługi PayEye 2.0

Doradzaliśmy PayEye sp. z o.o. w projekcie wdrożenia usługi PayEye 2.0, umożliwiającej dokonywanie płatności biometrycznych w placówkach handlowych. PayEye jest wrocławskim startupem rozwijającym technologie biometryczne, umożliwiające dokonywanie zapłaty w autorskich terminalach płatniczych spółki. PayEye debiutowało na rynku z projektem pilotażowym już w 2020 roku (jako mała instytucja płatnicza), zaś w 2022 roku światło dzienne ujrzała nowa, ulepszona aplikacja. Usługi PayEye rozwijane są z grupą IT Card, dzięki której rozwiązanie jest płynnie zintegrowane z systemami kart płatniczych, a płatność biometryczna pozwala na łatwe rozliczenie transakcji w ciężar karty płatniczej użytkownika.

Płatności biometryczne są jednym z najciekawszych obszarów rozwoju sektora fintech. Wizjonerzy wiążą z biometrią wielkie nadzieje, licząc że nowoczesne technologie, w tym wykorzystanie dorobku nauk matematycznych i informatycznych, umożliwi wygodną i bezpieczną identyfikację użytkowników w innowacyjnych usługach. Sceptycy podkreślają, że korzystanie z technologii biometrycznych powoduje znaczną ingerencję w prywatność użytkownika. Niezależnie od subiektywnych opinii globalne zainteresowanie biometrią w ostatnich latach jest większe niż kiedykolwiek, a możliwość jej zastosowania w usługach finansowych jest szczególnie atrakcyjna, biorąc pod uwagę przepisy unijne w zakresie bezpieczeństwa płatności elektronicznych i wymogu silnego uwierzytelniania klienta zgodnie z dyrektywą PSD2 i rozporządzeniem delegowanym 2018/389 (tzw. RTS).

Doradztwo DLK obejmowało:

  • opracowanie architektury regulacyjnej usługi, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skorzystania przez Spółkę z wyłączeń spod zakresu zastosowania przepisów o usługach płatniczych oraz w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych użytkowników
  • wsparcie w negocjacjach umowy współpracy z partnerami (grupa IT Card), w tym w opracowaniu koncepcji regulacyjnej tej współpracy
  • doradztwo w zakresie wpływu regulacji międzynarodowych organizacji płatniczych na rozwój projektu
  • opracowanie dokumentacji prawnej usługi, w tym umów, regulaminów i polityki prywatności

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841