Rozporządzenie o cyfrowych rynkach (DMA)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (projekt z 2020.12.15)

[Akt o cyfrowych rynkach, Digital Markets Act, DMA]

Podsumowanie

DMA nałoży obowiązki na niektórych dostawców usług cyfrowych, tzw. „strażników dostępu” (dostawców tzw. podstawowych usług platformy spełniających dodatkowe przesłanki wielkości prowadzonego biznesu lub ilości klientów). Komisja Europejska stanie się organem nadzoru w zakresie przestrzegania DMA.

Wpływ

DMA ureguluje szczególne obowiązki dostawców niektórych usług cyfrowych, tzw. „strażników dostępu”. Strażnik dostępu to wyznaczony przez Komisję Europejską przedsiębiorca, który świadczy jedną z podstawowych usług platformy i który:

– ma znaczący wpływ na rynek wewnętrzny (roczny obrót równy lub wyższy niż 6,5 mld EUR w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych lub w przypadku gdy średnia kapitalizacja rynkowa lub wartość rynkowa przedsiębiorstwa, do którego należy, wynosi co najmniej 65 miliardów EUR w ostatnim roku budżetowym i świadczy kluczowe usług platformy w co najmniej trzech państwach członkowskich)

rozwiń
Szczegóły:
DMA - co dostarczamy
DMA – co dostarczamy
DMA - wpływ i wymogi
DMA – wpływ i wymogi
DMA - spis treści
DMA – spis treści
DMA - FAQ
DMA – FAQ

Kalendarz kamieni milowych

  • 2021 – w toku prace nad projektem w organach Unii Europejskiej
  • 15.12.2020 – ogłoszenie projektu (przejdź do strony projektu)
  • 25.03.2022 – porozumienie pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim
  • 11.05.2022 – opublikowanie tekstu kompromisowego (przejdź do tekstu)
  • 05.2022 – odroczenie wejścia w życie do 2023
  • 05.07.2022 – przyjęcie przez Parlament Europejski (przejdź do tekstu)
  • 2023 – wejście w życie

Legislacja \ Digital Single Market (2020-2023*)

Zobacz także:
Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

sektor prywatny - europejskie portfele tożsamości cyfrowej

Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)
Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

usługi udostępniania danych - altruistyczne podejście do danych

Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841