DMA – spis treści

I – Przedmiot, zakres i definicje
a) pozytywny zakres
b) wyłączenie sieci łączności elektronicznej
c) wyłączenie usług łączności elektronicznej
d) strażnik dostępu jako dostawca podstawowych usług platformy wyznaczonych na podstawie art. 3
e) lista podstawowych usług platformy

II – Strażnicy dostępu
a) przesłanki uzyskania statusu
b) tryb wyznaczania
c) przegląd statusu strażnika dostępu

III – Praktyki strażników, które ograniczają konkurencję lub są niesprawiedliwe
a) obowiązki strażników dostępu
b) uprawnienia Komisji związane z obowiązkami strażników dostępu
c) obowiązek informowania o koncentracjach

IV – Badanie rynku
a) uprawnienia Komisji do wszczęcia badania rynku
b) badanie rynku w celu wyznaczenia strażników dostępu

V – Uprawnienia śledcze, wykonawcze i kontrolne
a) uprawnienia Komisji do wszczęcia postępowania
b) uprawnienia Komisji do żądania informacji
c) uprawnienia Komisji do przeprowadzania przesłuchań
d) uprawnienia Komisji do przeprowadzania inspekcji
e) środki tymczasowe
f) monitorowanie efektywnej realizacji obowiązków DMA
g) decyzje o braku zgodności
h) grzywny
i) prawo do bycia wysłuchanym
j) tajemnica przedsiębiorstwa
k) Komitet Doradczy ds. Rynków Cyfrowych
l) wniosek państwa członkowskiego o badanie rynku

VI – Postanowienia ogólne
a) ogólna przejrzystość decyzji KE
b) kontrola Trybunału Sprawiedliwości UE
c) akty delegowane
d) wejście w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu
e) stosowanie od sześciu miesięcy po wejściu w życie

Zobacz także:
DMA - co dostarczamy
DMA – co dostarczamy
DMA - wpływ i wymogi
DMA – wpływ i wymogi
DMA - FAQ
DMA – FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841