DMA – co dostarczamy

  1. Reprezentacja w postępowaniu notyfikacyjnym przed KE
    • Przygotowanie wniosku i obsługa postępowania przed KE w celu powiadomienia o spełnieniu się przesłanek uzyskania statusu strażnika dostępu
  2. Audyt działalności dostawcy usług cyfrowych
    • Business review and preparation of recommendations to implement DMA obligations.

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841