Nowelizacja przepisów ogólnych o prawach konsumenta

Toczą się prace legislacyjne nad implementacją:

  • dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (DCD),
  • dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (SGD),
  • dyrektywy Omnibus,

Przejdź do strony projektu ustawy implementującej dyrektywy SGD i DCD

Przejdź do strony projektu ustawy implementującej dyrektywę Omnibus

Implementacja DCD i SGD
Implementacja DCD i SGD
Implementacja dyrektywy Omnibus
Implementacja dyrektywy Omnibus
Co dostarczamy
Co dostarczamy
Zobacz także:
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022)

usługi - licencje

Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022)
Rozporządzenie MiCA (2020-2023*)

ICO - stablecoins - usługi dla tokenów (CASP)

Rozporządzenie MiCA (2020-2023*)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
Digital Single Market (2020-2023*)

DMA - DSA - DGA - eIDAS - AI

Digital Single Market (2020-2023*)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841