Implementacja DCD i SGD – Co dostarczamy?

  1. Analiza modeli biznesowych pod kątem podlegania przepisom implementującym dyrektywę SGD oraz dyrektywę DCD
  2. Przegląd i dostosowanie dokumentacji przedsiębiorcy do nowych wymogów prawnych
    • opracowanie lub dostosowanie regulaminów, umów, formularzy informacyjnych, zgód, tabeli opłat
    • opracowanie lub dostosowanie polityki prywatności
Zobacz także:
Implementacja DCD i SGD - spis treści
Implementacja DCD i SGD – spis treści
Implementacja DCD i SGD - wpływ i wymogi
Implementacja DCD i SGD – wpływ i wymogi
Implementacja DCD i SGD - FAQ
Implementacja DCD i SGD – FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841