Rozporządzenie IPR – co dostarczamy

Warsztaty prawne przygotowujące do wdrożenia przepisów IPR w działalności dostawców usług płatniczych.

Audyty prawne obecnie stosowanych procedur, polityk i pozostałej dokumentacji wewnętrznej dostawców usług płatniczych w zakresie zgodności z IPR wraz z rekomendacjami celem uzyskania zgodności.

Opracowywanie nowych procedur, polityk i pozostałej dokumentacji wewnętrznej dla dostawców usług płatniczych zgodnej z wymogami IPR.

Audyty prawne obecnie stosowanych wzorców umów (regulaminów, OWU itd.), komunikatów, polityk i pozostałej dokumentacji zewnętrznej w zakresie zgodności z IPR wraz z rekomendacjami celem uzyskania zgodności.

Opracowywanie nowych wzorców umów (regulaminów, OWU itd.), komunikatów, polityk i pozostałej dokumentacji zewnętrznej zgodnej z wymogami IPR.

Monitoring legislacyjny w zakresie informacji na temat bieżących zmian w IPR.

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841