Rozporządzenie Pilotażowe DLT – spis treści

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SYSTEMU PILOTAŻOWEGO NA POTRZEBY INFRASTRUKTUR RYNKOWYCH OPARTYCH NA TECHNOLOGII ROZPROSZONEGO REJESTRU

I. Przedmiot, zakres, definicje
II. Ograniczenia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub zarejestrowanych w infrastrukturze rynkowej opartej na DLT
III. Wymogi i zwolnienia dotyczące MTF opartych na DLT
IV. Wymogi i zwolnienia dotyczące SS opartych na DLT
V. Wymogi i zwolnienia dotyczące TSS opartego na DLT
VI. Dodatkowe wymogi dla infrastruktur rynkowych opartych na DLT
VII. Specjalne zezwolenie na prowadzenie MTF opartej na DLT
VIII. Specjalne zezwolenie na prowadzenie SS opartego na DLT
IX. Specjalne zezwolenie na prowadzenie TSS opartego na DLT
X. Współpraca między operatorami infrastruktur rynkowych opartych na DLT, właściwymi organami i ESMA
XI. Wyznaczanie właściwych organów, powiadamianie o właściwych organach
XII. Sprawozdanie i przegląd
XIII. Sprawozdania okresowe
XIV. Zmiany w przepisach
XV. Wejście w życie i stosowanie

Zobacz także:
Rozporządzenie pilotażowe DLT - FAQ
Rozporządzenie pilotażowe DLT – FAQ
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022) - co dostarczamy
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022) – co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841