Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci (2021-2022*)

PROJEKT WYTYCZNYCH W SPRAWIE WYŁĄCZENIA W ZAKRESIE „OGRANICZONEJ SIECI” NA PODSTAWIE DYREKTYWY PSD2 – PROJEKT Z 2021.07.15

[Wytyczne „Limited Network”, LNE Guidelines]

Podsumowanie

Wytyczne EBA dotyczą specyfiki każdego rodzaju wyłączenia ograniczonej sieci przewidzianego w art. 3 lit. k) PSD2, a także określają kryteria i wskaźniki dotyczące sposobu kwalifikowania ograniczonej sieci dostawców usług oraz ograniczonego asortymentu towarów i usług.

Wpływ

Wytyczne pomogą w skutecznym dokonaniu oceny, czy dana działalność spełnia kryteria określonego wyłączenia. Kluczowe elementy wytycznych:

 • określone (specific) instrumenty płatnicze – do celów wyłączenia z art. 3 lit. k PSD2 mogą być wykorzystywane wszystkie rodzaje instrumentów płatniczych i nie ma znaczenia, czy chodzi o instrumenty fizyczne (np. karty), czy cyfrowe (np. aplikacje)
 • ograniczona sieć dostawców – do najistotniejszych kryteriów mających znaczenie przy dokonywaniu kwalifikacji instrumentu należy zaliczyć całkowitą liczbę uczestniczących akceptantów w danej sieci oraz obszar geograficzny, na którym ma być stosowany instrument; wytyczne przewidują również kryteria pomocnicze, takie jak kategorie docelowych klientów czy przewidywaną maksymalną liczbę użytkowników instrumentu
 • „ograniczona sieć” może dotyczyć działalności prowadzonej wyłącznie w Internecie, a rodzaj towarów oferowanych w sklepach internetowych nie musi być taki sam jak tych oferowanych w sklepach stacjonarnych
 • ograniczony zakres towarów lub usług – musi istnieć „bezpośredni, funkcjonalny związek między towarami i/lub usługami”, które można nabyć za pomocą instrumentu płatniczego (powiązanie to może istnieć między towarami lub usługami fizycznymi i cyfrowymi)
 • ocena „ograniczonego” zakresu towarów lub usług – usługodawca powinien ustalić produkt „wiodący”; wytyczne określają również dodatkowe wskaźniki, takie jak wolumen i wartość transakcji płatniczych, które mają być dokonywane przy użyciu tych instrumentów płatniczych w skali roku czy maksymalną kwotę, którą można zasilać te instrumenty
 • inne wymagania:
  • podmioty licencjonowane, takie jak krajowe instytucje płatnicze czy instytucje pieniądza elektronicznego, będą mogły prowadzić działalność podlegającą wyłączeniu, jednak musi ona być wyraźnie oddzielona od usług płatniczych świadczonych przez te instytucje
  • dostawcy muszą ponadto poinformować użytkownika określonego instrumentu płatniczego w prosty i jasny sposób, że usługi „wyłączone” nie są regulowane i nie podlegają nadzorowi, a ich użytkownicy nie korzystają z ochrony przewidzianej dla użytkowników usług płatniczych na mocy PSD2
  • usługi oparte na wyłączeniu ustawowym nie powinny naruszać kondycji finansowej dostawcy ani zdolności właściwego organu do monitorowania, czy obowiązki określone w PSD2 czy EMD2 są przestrzegane
  • wytyczne określają również wymogi co do składania samych zawiadomień, o których mowa w art. 7 ust. 2 PSD2, do organu nadzoru
Szczegóły:
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - FAQ
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – FAQ
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - wpływ i wymogi
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – wpływ i wymogi
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - co dostarczamy
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – co dostarczamy
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - spis treści
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – spis treści

Kalendarz kamieni milowych:

 • 15.10.2021: termin odpowiedzi do konsultacji
 • 08.09.2021: wysłuchanie publicznej w sprawie konsultacji projektu
 • 15.07.2021: ogłoszenie konsultacji projektu Wytycznych (przejdź do strony konsultacji)
Zobacz także:
Ustawa Crowdfunding (2021-2022*)

licencja - wymogi - nadzór

Ustawa Crowdfunding (2021-2022*)
Rozporządzenie MiCA i rozporządzenie DLT (2020-2023*)

ICO - stablecoins - usługi dla tokenów (CASP)

Rozporządzenie MiCA i rozporządzenie DLT (2020-2023*)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowelizacja przepisów ogólnych o prawach konsumenta

Omnibus - platformy handlowe - dyrektywa cyfrowa i towarowa

Nowelizacja przepisów ogólnych o prawach konsumenta
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
Digital Single Market (2020-2023*)

DMA - DSA - DGA - eIDAS - AI

Digital Single Market (2020-2023*)

Dowiedz się więcej.

Maciej Juzoń
aplikant radcowski, młodszy prawnik Maciej Juzoń

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841