Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – co dostarczamy

  1. Reprezentacja w postępowaniu notyfikacyjnym przed KNF
    • Przygotowanie powiadomienia i obsługa postępowania przed KNF o przekroczeniu limitów ustawowych
  2. Audyt i dostosowanie działalności podmiotów zamierzających korzystać oraz już korzystających z wyłączenia
Zobacz także:
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - FAQ
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – FAQ
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - wpływ i wymogi
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – wpływ i wymogi
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - spis treści
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841