Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – FAQ

  1. Co oznacza „funkcjonalne powiązanie usług” w rozumieniu Motywu 13 PSD2?
    • Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym przez EBA, funkcjonalne powiązanie usług odnosi się do powiązania wiodącego produktu i/lub usługi z produktami i/lub usługami powiązanymi. Kluczowe w tym zakresie jest zatem wyznaczenie wiodącego produktu.
  2. Czy posiadając status krajowej instytucji płatniczej, można korzystać ze zwolnienia LNE?
    • Podmioty regulowane (np. banki, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego) mogą korzystać z wyłączenia LNE w odniesieniu do niektórych swoich usług. Powinny one jednak zapewnić odpowiednie rozgraniczenie między swoimi usługami regulowanymi i nieregulowanymi, tak aby użytkownicy usług płatniczych, w szczególności konsumenci, byli świadomi, że nie korzystają z ochrony, jaką dyrektywa PSD2 zapewnia usługom regulowanym.
  3. Czy w ramach ograniczonej sieci, można nabywać cyfrowe towary i usługi?
    • Tak, zarówno fizyczne, jak i cyfrowe towary i usługi mogą być nabywane w ramach ograniczonej sieci.
Zobacz także:
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - wpływ i wymogi
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – wpływ i wymogi
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - co dostarczamy
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – co dostarczamy
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - spis treści
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841