Licencjonowanie

Jesteśmy liderami wsparcia w uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności i wpisów do rejestrów w Polsce i za granicą

  • Uzyskanie licencji to przełomowy i wartościowy moment w biznesie.
  • Konieczne jest wewnętrzne uzgodnienie, usystematyzowanie i przedstawienie strategii, prognoz, produktów i poddanie ich ocenie osoby spoza zespołu.
  • Licencjonowanie oznacza wysiłek i nakład, ale oznacza także barierę wejścia dla konkurencji, która przez to nigdy nie będzie tak liczna i tak nieprzewidziana jak w sektorach nieregulowanych.

Jak wygląda przebieg projektu licencyjnego?

rozwiń
Licencjonowanie w wybranych sektorach:
Licencjonowanie instytucji finansowych

banki, instytucje płatnicze, pieniądza elektronicznego, pożyczkowe, crowdfunding, dostawcy usług PSD2, wydawcy i dostawcy usług dla kryptoaktywów, pośrednicy, agenci, insourcerzy

Licencjonowanie instytucji finansowych
Paszportowanie EU

warunki - przygotowanie - postępowanie

Paszportowanie EU

Zapytaj o obsługę prawną

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841