Licencjonowanie Stablecoins i CASP

Emisja, obrót i usługi dla kryptoaktywów stają się rzeczywistością dla instytucji regulowanych

  • Świadczenie usług w oparciu o kryptoaktywa to wyzwanie regulacyjne, z jakim prawodawcy mierzą się od lat
  • Propozycja Rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów (MICA) zakłada utworzenie mechanizmów, w oparciu o które będzie można prowadzić legalną działalność w obszarze krypto
  • Wejście w życie regulacji spowoduje konieczność uzyskania zezwolenia na działalność przez emitentów tokenów powiązanych z aktywami (stablecoins), tokenów będących pieniądzem elektronicznym, a także przez szeroko pojętych dostawców usług w zakresie kryptoaktywów
  • DLK oferuje doradztwo w zakresie uzyskania zezwolenia na działalność w charakterze wszystkich rodzajów podmiotów określonych w MICA:
    • emitentów tokenów powiązanych z aktywami (asset-reference tokens – ART);
    • emitentów tokenów będących pieniądzem elektronicznym (e-money tokens – EMT);
    • dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (Crypto-Asset Service Providers – CASP).

Najważniejsze informacje o licencji stablecoins i CASP

Licencja stablecoin i CASP w praktyce:
Wymogi i etapy licencji Stablecoin i CASP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji Stablecoin i CASP
Przygotowanie do licencji Stablecoin i CASP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji Stablecoin i CASP
Co DLK dostarcza przy licencji Stablecoin i CASP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji Stablecoin i CASP

Zapytaj o ofertę na licencję stablecoins i CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841