Paszportowanie EU

  • Prowadzenie biznesu w innym kraju wymaga zasadniczo spełnienia wymogów tego kraju. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy prowadzenie działalności wymaga zezwoleń lub spełnienia innych wymogów.
  • W niektórych obszarach gospodarki na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można prowadzić działalność w oparciu o zezwolenia, wpisy, dopuszczenia uzyskane w jednym z krajów (tzw. paszport europejski). Paszport występuje w większości usług finansowych i korzystają z niego banki, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku. Z paszportu nie mogą korzystać małe instytucje płatnicze (MIP), biura usług płatniczych oraz podmioty działające na podstawie wyłączeń.
  • Działalność na rynku goszczącym wykonuje się albo w ramach działalności transgranicznej (swoboda świadczenia usług), albo przez oddział. W niektórych regulacjach wyodrębnia się prowadzenie działalności przez agenta.
  • Korzystanie z paszportu w praktyce polega na tym, że dostawca planujący ekspansję zagraniczną zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia takiej działalności organ nadzoru. Organ ten następnie przesyła zawiadomienie do właściwego organu nadzorczego goszczącego państwa członkowskiego.
  • Skomplikowanie procedury paszportowej zależy od rodzaju usług oraz od wybranego sposobu prowadzenia działalności w państwie goszczącym. Postępowanie paszportowe ma charakter wyłącznie formalny, w jego toku nie powinny być badane kwestie merytoryczne. Dzięki temu postępowanie paszportowe jest zazwyczaj szybkie i nieskomplikowane.
Zobacz także:
Licencjonowanie instytucji finansowych

banki, instytucje płatnicze, pieniądza elektronicznego, pożyczkowe, crowdfunding, dostawcy usług PSD2, wydawcy i dostawcy usług dla kryptoaktywów, pośrednicy, agenci, insourcerzy

Licencjonowanie instytucji finansowych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841