Przygotowanie do licencji Stablecoin i CASP

 1. Przygotowanie koncepcyjne i biznesowe
  • ustalenie zakresu usług i profilu działalności
  • analiza prowadzenia działalności jako CASP lub emitent ART/EMT,
  • analiza korzyści ubiegania się o licencję w Polsce lub w innym kraju UE
  • analiza ograniczeń przewidzianych wobec CASP lub emitentów ART/EMT
 2. Kapitały i wymogi ostrożnościowe
  • zapewnienie zaplecza finansowego CASP lub emitenta ART/EMI gwarantującego spełnienie wymogów określonych w przepisach
 3. Dostosowanie produktu do wymogów
  • sposoby zapobiegania konfliktom interesów
  • opracowanie dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptowaktywów (emitenci ART/EMT)
  • dostosowanie treści materiałów marketingowych
 4. Infrastruktura IT oraz security
  • identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności CASP lub emitentów ART/EMT
 5. Wymogi organizacyjne
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi kompetencjami
  • określenie zasad zarządzania oraz rozpatrywania skarg
  • rozwiązania zapobiegające konfliktom interesów oraz w zakresie outsourcingu
  • obowiązek posiadania rezerwy aktywów

Zapytaj o ofertę licencji Stablecoin i CASP

Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji Stablecoin i CASP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji Stablecoin i CASP
Co DLK dostarcza przy licencji Stablecoin i CASP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji Stablecoin i CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841