Aleksandra Księżak

aplikantka radcowska, prawnik

Kontakt

+48 22 652 26 18

Oddział: Warszawa

Aleksandra Księżak jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również w School of Law na Uniwersytecie w Limerick, a także ukończyła program American Law Studies organizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Emory University i Georgia State University.

Specjalizuje się w zakresie usług płatniczych i prawa konsumenckiego. Uczestniczy w postępowaniach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i zagranicznymi organami nadzoru, w szczególności w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Brała udział w projektach wdrożenia kluczowych regulacji dla sektora FinTech (RODO i PSD2) oraz w projektach z obszaru IT i nowych technologii. Interesuje się prawem ubezpieczeń gospodarczych.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.