Jakub Jurowicz

aplikant adwokacki, młodszy prawnik

Kontakt

+48 12 31 51 841

Oddział: Kraków

Jakub Jurowicz jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, pełniącym aktualnie funkcję przewodniczącego Samorządu Aplikantów Adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej oraz absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym studiował również na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów. Studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stambulskiego.

Obok podejmowania działalności zawodowej, intensywnie angażuje się w działalność w sektorze organizacji pozarządowych – rozwijając swoją wiedzę i umiejętności jako ekspert fundacji, której cele statutowe obejmują m.in. działalność edukacyjną i szkoleniową w zakresie prawa nowych technologii, wspieranie start up’ów i innych NGO oraz udzielanie merytorycznego wsparcia na rzecz organów administracji publicznej.

Przed dołączeniem do zespołu DLK zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z krakowskimi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców działających w branży kreatywnej, a także w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego.

Pasjonuje się turystyką górską i kulturami wschodu, a w zakresie działalności zawodowej – prawem nowych technologii, prawem własności intelektualnej oraz prawem zobowiązań.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.