Maciej Juzoń

aplikant radcowski, młodszy prawnik

Kontakt

+48 22 652 26 18

Oddział: Warszawa

Maciej Juzoń jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów aktywnie działał na rzecz organizacji studenckich oraz kół naukowych, a także zdobywał doświadczenie w Sądzie Okręgowym oraz w kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Uczestniczył w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy Urzędzie KNF. Brał udział w wielu procesach legislacyjnych dotyczących regulacji z zakresu usług płatniczych, a także w wielu postępowaniach związanych z licencjonowaniem oraz rejestracją dostawców usług płatniczych zarówno przed KNF, jak i przed zagranicznymi organami nadzoru.

Jego zainteresowania koncentrują się na tematyce prawa cywilnego, prawa spółek oraz prawa własności intelektualnej.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.