Tomasz Krawczyk

aplikant adwokacki, prawnik

Kontakt

+48 22 652 26 18

Oddział: Warszawa

Tomasz Krawczyk jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed dołączeniem do zespołu DLK zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sporami sądowymi oraz w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół regulacji dotyczących działalności instytucji płatniczych oraz problematyki postępowania cywilnego.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.