Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

+48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

+48 12 31 51 841

DLK Legal Korus spółką komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750122, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 6751432312