Regtech

Licencja na świadczenie usług płatniczych

Podaj planowane produkty płatnicze, skalę działalności, zakres terytorialny i dowiedz się od razu, jakie licencje masz do dyspozycji, jakie wymogi należy spełnić, aby ją uzyskać (kapitały, fundusze własne, suma ubezpieczenia) i otrzymaj podsumowanie całości wymogów w pliku wysyłanym na podany adres e-mail.


Osoby kontaktowe:

Wiedza

#Bankowość&Fintech #DLK Legal #Event #Online & eCommerce #Retail

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Licencja na świadczenie usług płatniczych Podaj p...

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841