Regtech

Licencja na świadczenie usług płatniczych

Podaj planowane produkty płatnicze, skalę działalności, zakres terytorialny i dowiedz się od razu, jakie licencje masz do dyspozycji, jakie wymogi należy spełnić, aby ją uzyskać (kapitały, fundusze własne, suma ubezpieczenia) i otrzymaj podsumowanie całości wymogów w pliku wysyłanym na podany adres e-mail.


Osoby kontaktowe:

Wiedza

#Bankowość&Fintech #DLK Legal #Event #Online & eCommerce #Retail

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

  21 kwietnia 2021 odbył się kongres: ...

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841