Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych, 07-08.02.2022: Podsumowanie

Za nami wydarzenie:

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych

którego organizatorem jest MM Conferences S. A.

Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawił wystąpienia:

Screening - skuteczna identyfikacja i weryfikacja klientów

oraz

Odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML

W pierwszym wystąpieniu zostały omówione m. in.:

  • obowiązki instytucji obowiązanych w związku ze zdalną identyfikacją i weryfikacją tożsamości klientów, osób upoważnionych do działania w imieniu klientów oraz beneficjentów rzeczywistych (digital onboarding),
  • praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych w świetle niedawnych komunikatów GIIF,
  • zasady korzystania z usług podmiotów trzecich na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (reliance/outsourcing),
  • nadchodzące zmiany regulacyjne mające wpływ na działalność instytucji obowiązanych (pakiet AML/CFT, DORA, itp.).

Podczas drugiego wystąpienia zostały omówione m. in.:

  • sankcje administracyjne za naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • zasady przeprowadzania przez właściwe organy kontroli w instytucjach obowiązanych w zakresie AML/CFT,
  • postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary administracyjnej na instytucję obowiązaną,
  • sankcje karne za naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zapoznaj się z fragmentami prezentacji:

"Screening - skuteczna identyfikacja i weryfikacja klientów": Skrót Prezentacji
"Odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML": Skrót Prezentacji

Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Proponowane wpisy

Polecamy: X Digital Money & Blockchain Forum, 14.06.2023, Toruń

30.05.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: X Digital Money & B...

Polecamy: X Digital Money & Blockchain Forum, 14.06.2023, Toruń

Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa

19.05.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: XI Cashless Congress Di...

Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa

Polecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, online

17.05.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Zarządzanie produktami ...

Polecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, online

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841