Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych, 07-08.02.2022: Podsumowanie

Za nami wydarzenie:

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych

którego organizatorem jest MM Conferences S. A.

Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal, przedstawił wystąpienia:

Screening - skuteczna identyfikacja i weryfikacja klientów

oraz

Odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML

W pierwszym wystąpieniu zostały omówione m. in.:

  • obowiązki instytucji obowiązanych w związku ze zdalną identyfikacją i weryfikacją tożsamości klientów, osób upoważnionych do działania w imieniu klientów oraz beneficjentów rzeczywistych (digital onboarding),
  • praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych w świetle niedawnych komunikatów GIIF,
  • zasady korzystania z usług podmiotów trzecich na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (reliance/outsourcing),
  • nadchodzące zmiany regulacyjne mające wpływ na działalność instytucji obowiązanych (pakiet AML/CFT, DORA, itp.).

Podczas drugiego wystąpienia zostały omówione m. in.:

  • sankcje administracyjne za naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • zasady przeprowadzania przez właściwe organy kontroli w instytucjach obowiązanych w zakresie AML/CFT,
  • postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary administracyjnej na instytucję obowiązaną,
  • sankcje karne za naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zapoznaj się z fragmentami prezentacji:

"Screening - skuteczna identyfikacja i weryfikacja klientów": Skrót Prezentacji
"Odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML": Skrót Prezentacji

Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Proponowane wpisy

Polecamy: Naturalne interfejsy użytkownika, identyfikacja i uwierzytelnianie, 14.09.2022, online

08.09.2022

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Naturalne interfejsy uż...

Polecamy: Naturalne interfejsy użytkownika, identyfikacja i uwierzytelnianie, 14.09.2022, online

Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

20.06.2022

W wykazie prac Rady Ministrów opublikowano informację o projekcie ustawy o zwalc...

Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 18.05.2022: Podsumowanie

23.05.2022

Za nami wydarzenie: Kongres Nowoczesnej Dystrybucji którego organizatorem jest...

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 18.05.2022: Podsumowanie

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841