Nowelizacja UKK: jak bardzo zmieni model działalności i finansowania instytucji pożyczkowych?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

Projekt przewiduje zmiany w dziewięciu ustawach: Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie karnym, Prawie bankowym, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym oraz w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Projektowane regulacje dotyczą m.in.:

  • obniżenia górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,
  • wprowadzenia do KK definicji legalnej innych niż odsetki kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego,
  • zakazu finansowania działalności pożyczkowej m.in. z obligacji i innych instrumentów dłużnych,
  • minimalnego kapitału zakładowego instytucji pożyczkowej: 1 mln złotych (dotychczas: 200 tys. złotych),
  • instytucja pożyczkowa tylko w formie S.A. (dotychczas: również sp. z o.o.),
  • określenia maksymalnej sumy zabezpieczenia roszczeń,
  • wprowadzenia nadzoru KNF nad działalnością instytucji pożyczkowych.

Projekt ustawy dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Proponowane wpisy

Polecamy: Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023, Warszawa

18.01.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Kongres Pożyczkowy 2023...

Polecamy: Kongres Pożyczkowy 2023, 31.01.2023, Warszawa

Nieautoryzowane transakcje płatnicze – odpowiedzialność, reklamacje, postępowania UOKiK, 12.12.2022: Podsumowanie

20.12.2022

Za nami wydarzenie: Nieautoryzowane transakcje płatnicze - odpowiedzialność, re...

Nieautoryzowane transakcje płatnicze – odpowiedzialność, reklamacje, postępowania UOKiK, 12.12.2022: Podsumowanie

Polecamy: Nieautoryzowane transakcje płatnicze – odpowiedzialność, reklamacje, postępowania UOKiK, 12.12.2022, online

30.11.2022

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy szkolenie: Nieautoryzowane transakc...

Polecamy: Nieautoryzowane transakcje płatnicze – odpowiedzialność, reklamacje, postępowania UOKiK, 12.12.2022, online

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841