Nowelizacja UKK: jak bardzo zmieni model działalności i finansowania instytucji pożyczkowych?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

Projekt przewiduje zmiany w dziewięciu ustawach: Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie karnym, Prawie bankowym, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym oraz w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Projektowane regulacje dotyczą m.in.:

  • obniżenia górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,
  • wprowadzenia do KK definicji legalnej innych niż odsetki kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego,
  • zakazu finansowania działalności pożyczkowej m.in. z obligacji i innych instrumentów dłużnych,
  • minimalnego kapitału zakładowego instytucji pożyczkowej: 1 mln złotych (dotychczas: 200 tys. złotych),
  • instytucja pożyczkowa tylko w formie S.A. (dotychczas: również sp. z o.o.),
  • określenia maksymalnej sumy zabezpieczenia roszczeń,
  • wprowadzenia nadzoru KNF nad działalnością instytucji pożyczkowych.

Projekt ustawy dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Paulina Szymańska
aplikantka adwokacka, młodszy prawnik Paulina Szymańska

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Proponowane wpisy

Polecamy: Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 17-18.05.2022, Warszawa

26.04.2022

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Kongres Nowoczesnej Dys...

Polecamy: Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, 17-18.05.2022, Warszawa

Ochrona danych osobowych w Internecie rzeczy w prawie UE

10.02.2022

Już wkrótce nakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukaże się monografia: Ochrona danych ...

Ochrona danych osobowych w Internecie rzeczy w prawie UE

Komentarz do nowelizacji UKK

23.11.2021

Na portalu Fintek.pl opublikowany został dzisiaj (23.11.2021) artykuł pod tytułe...

Komentarz do nowelizacji UKK

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841