Nowelizacja UKK: jak bardzo zmieni model działalności i finansowania instytucji pożyczkowych?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

Projekt przewiduje zmiany w dziewięciu ustawach: Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie karnym, Prawie bankowym, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym oraz w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Projektowane regulacje dotyczą m.in.:

  • obniżenia górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,
  • wprowadzenia do KK definicji legalnej innych niż odsetki kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego,
  • zakazu finansowania działalności pożyczkowej m.in. z obligacji i innych instrumentów dłużnych,
  • minimalnego kapitału zakładowego instytucji pożyczkowej: 1 mln złotych (dotychczas: 200 tys. złotych),
  • instytucja pożyczkowa tylko w formie S.A. (dotychczas: również sp. z o.o.),
  • określenia maksymalnej sumy zabezpieczenia roszczeń,
  • wprowadzenia nadzoru KNF nad działalnością instytucji pożyczkowych.

Projekt ustawy dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Paulina Szymańska
aplikantka adwokacka, młodszy prawnik Paulina Szymańska

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Proponowane wpisy

Komentarz do nowelizacji UKK

23.11.2021

Na portalu Fintek.pl opublikowany został dzisiaj (23.11.2021) artykuł pod tytu...

Komentarz do nowelizacji UKK

Nowelizacja UKK: jak bardzo zmieni model działalności i finansowania instytucji pożyczkowych?

18.11.2021

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie n...

Nowelizacja UKK: jak bardzo zmieni model działalności i finansowania instytucji pożyczkowych?

Umowa consumer finance – jak zapewnić jej transparentność, a jednocześnie zgodność z regulacjami?

08.11.2021

Poniższy tekst jest wprowadzeniem do prezentacji pt. „Umowa o consumer financ...

Umowa consumer finance – jak zapewnić jej transparentność, a jednocześnie zgodność z regulacjami?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841