Polecamy: Przygotowanie do ewentualnej kontroli PUODO w bankach spółdzielczych, 18.02.2022, online

Polecamy wydarzenie:

Przygotowanie do ewentualnej kontroli PUODO w bankach spółdzielczych

którego organizatorami są Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz kancelaria DLK Legal.

Dr Michał Mostowik, adwokat, Starszy Prawnik DLK Legal oraz Bartosz Wyżykowski, radca prawny, Starszy Prawnik DLK Legal poprowadzą szkolenia podczas dwóch bloków:

Blok 1: Przygotowanie do kontroli i jej przebieg

Blok 2: Zagadnienia objęte planem kontroli Prezesa UODO na 2022 rok

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, w dniu 13.01 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) opublikował nowy plan kontroli sektorowych. W 2022 roku dokument zawiera wyłącznie trzy pozycje, z czego dwie powinny stanowić przedmiot szczególnej uwagi sektora bankowego:

 • Banki – przetwarzanie danych osobowych w zakresie profilowania danych osobowych klientów i potencjalnych klientów oraz sposób informowania osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie kredytowej, w związku z art. 70a prawa bankowego;
 • Podmioty, które przetwarzają dane osobowe przy użyciu mobilnych aplikacji – sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem tych aplikacji.

Plan kontroli to oficjalny dokument określający podmioty i obszary, które w szczególny sposób zostaną objęte inspekcjami urzędu w bieżącym roku. Wprawdzie dokument ten nie ogranicza prawa PUODO do przeprowadzania kontroli również w zakresie nieobjętym planem (zwłaszcza w przypadku poważnych incydentów bezpieczeństwa), z reguły przeważająca część aktywności inspekcyjnej organu koncentruje się na pozycjach wyszczególnionych w planie kontroli.

Podczas szkolenia zostaną omówione m. in.:

 • Jak przygotować się do kontroli PUODO?
  • Zasady dotyczące kontroli wynikające z Prawa przedsiębiorców
  • Osoby przeprowadzające kontrole
  • Etapy kontroli
  • Zawiadomienie o kontroli
  • Przygotowanie obszaru, dokumentów i pracowników do kontroli
 • Przebieg kontroli
  • Uprawnienia kontrolującego i obowiązki kontrolowanego
  • Tajemnica bankowa i tajemnica przedsiębiorstwa
  • Protokoły cząstkowe
  • Protokół końcowy
  • Zakończenie kontroli
  • Przegląd decyzji PUODO
 • Przetwarzanie danych osobowych w zakresie profilowania i dla potrzeb oceny zdolności kredytowej
  • Profilowanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów
  • Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych dla potrzeb oceny zdolności kredytowej
  • Zasady zautomatyzowanego podejmowania decyzji w RODO
  • Sposób informowania osób wnioskujących o udzieleniu kredytu o dokonanej ocenie zdolności kredytowej wnioskującego
 • Bankowe aplikacje mobilne a ochrona danych osobowych
  • Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w aplikacjach mobilnych
  • Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem bankowych aplikacji mobilnych
  • Bankowa aplikacja mobilna jako instrument płatniczy – wymogi wynikające z przepisów o usługach płatniczych.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach z udziałem prawników DLK Legal!

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Proponowane wpisy

Teraźniejszość i przyszłość usług płatniczych – praktyczne wyzwania i nadchodzące regulacje, 17.06.2024: Podsumowanie

19.06.2024

Za nami wydarzenie: Teraźniejszość i przyszłość usług płatniczych – praktyczne ...

Teraźniejszość i przyszłość usług płatniczych – praktyczne wyzwania i nadchodzące regulacje, 17.06.2024: Podsumowanie

15. Fintech & Insurtech Digital Congress, 14.06.2024: Podsumowanie

17.06.2024

Za nami wydarzenie: 15. Fintech & Insurtech Digital Congress którego organ...

15. Fintech & Insurtech Digital Congress, 14.06.2024: Podsumowanie

XI Digital Money & Blockchain Forum – „Cyfrowe aktywa, tokeny i pieniądz – nowe rozdanie”, 05.06.2024: Podsumowanie

12.06.2024

Za nami wydarzenie: XI Digital Money & Blockchain Forum „Cyfrowe aktywa, t...

XI Digital Money & Blockchain Forum – „Cyfrowe aktywa, tokeny i pieniądz – nowe rozdanie”, 05.06.2024: Podsumowanie

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841