Silne uwierzytelnienie

Zakres:

  • obowiązek stosowania silnego uwierzytelnienia (SCA) w usługach płatniczych
  • wymogi wobec składników uwierzytelnienia (knowledge, possession, inherence) oraz przypisywania składników do osoby w RTS, Q&A EBA i stanowiskach KNF
  • kluczowe wyłączenia od obowiązku stosowania SCA (MIT, RBA, inne)
  • odpowiedzialność za stosowanie SCA i tzw. liability shift
  • SCA/2FA w rozporządzeniu o EDIW (nowelizacja rozporządzenia eIDAS)
Zobacz także:
Identyfikacja online

Wymogi - Mechanizmy - Europejskie Portfele Tożsamości

Identyfikacja online

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841