DMA – FAQ

  1. Co odróżnia użytkowników końcowych od biznesowych?
    • Użytkowników biznesowych od końcowych różni to, że użytkownicy biznesowi używają kluczowych usług platformy w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej używając tych usług w celu dostarczania towarów i świadczenia usług użytkownikom końcowym.
Zobacz także:
DMA - co dostarczamy
DMA – co dostarczamy
DMA - wpływ i wymogi
DMA – wpływ i wymogi
DMA - spis treści
DMA – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841