Co dostarczamy

Obsługa bieżąca w DLK Legal:

 • robocze konsultacje prawne
 • opinie prawne w postaci podsumowania zarządczego (maksymalnie 4 str A4)
 • wnioski i pisma w postępowaniach
 • czynności bieżące obsługi spółek i przedsiębiorców
 • czynności bieżące zatrudnienia
 • zawieranie bieżących umów
 • obsługa roszczeń klientów i kontrahentów

Twój biznes często staje wobec takich pytań?

 • jak cudzoziemiec bez PESEL może założyć spółkę przez S24?
 • jak odwołać członka zarządu?
 • dokumentacja walnego zgromadzenia?
 • jak odpowiedzieć na reklamację?

Zapytaj o ofertę obsługi bieżącej DLK Legal

Zobacz także:
Specjalizacje

prawo spółek - prawo europejskie - postępowania

Specjalizacje

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841