Projekt nowego eIDAS

Komisja Europejska ogłosiła 3 czerwca 2021 r. projekt dużej zmiany rozporządzenia eIDAS z 2014 r., regulującego identyfikację elektroniczną i świadczenie usług zaufania.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji Komisja podkreśla, że ocena rozporządzenia eIDAS wykazała, że w jego obecnym kształcie nowe potrzeby rynkowe nie są zaspokajane m.in. ze względu na jego wewnętrzne ograniczenia do sektora publicznego oraz brak elastyczności rozporządzenia umożliwiającej uwzględnienie różnego rodzaju przypadków użycia. Rozwiązania w zakresie tożsamości wykraczające poza zakres eIDAS, takie jak te, które oferują dostawcy mediów społecznościowych i instytucje finansowe, budzą obawy dotyczące prywatności i ochrony danych.

Komisja liczy, że zmienione zasady pozwolą, aby do 2030 r. co najmniej 80 % obywateli miało możliwość korzystania z rozwiązań w zakresie tożsamości cyfrowej na potrzeby uzyskiwania dostępu do kluczowych usług publicznych.

Postępy prac można śledzić na dedykowanej stronie Komisji.

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Industry 4.0

Zobacz sektor

Industry 4.0

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

IT & Outsourcing

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Telekomunikacja

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Proponowane wpisy

Forum Gospodarcze TIME, 11.03.2024: Podsumowanie

14.03.2024

Za nami: Forum Gospodarcze TIME którego organizatorem jest Krajowa Izba Gospod...

Forum Gospodarcze TIME, 11.03.2024: Podsumowanie

Polecamy: Forum Gospodarcze TIME, 11.03.2024, Warszawa

26.02.2024

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: 16. Forum Gospodarcze T...

Polecamy: Forum Gospodarcze TIME, 11.03.2024, Warszawa

DLK rekomendowana w rankingu Legal 500 EMEA 2023

12.04.2023

Z przyjemnością informujemy, że nasz zespół został kolejny rok z rzędu rekomendo...

DLK rekomendowana w rankingu Legal 500 EMEA 2023

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841