Daria Trzeszczkowska

młodszy prawnik

Daria Trzeszczkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykształcenie zdobywała również w Holandii na Universiteit Utrecht. Jej zainteresowania obejmują regulacje dotyczące instytucji płatniczych oraz problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Obsługę prawną prowadzi w języku polskim i angielskim.