Czy będę mógł się logować do iPKO przez aplikację mObywatel?

Czy będę mógł się logować do iPKO przez aplikację mObywatel?

Poniższy tekst jest wprowadzeniem do prezentacji „Identyfikacja online”, którą podczas tegorocznych warsztatów Uregulowani Live 2021 przedstawi r.pr. dr Krzysztof Korus. Uregulowani Live to cykliczne warsztaty organizowane przez DLK Legal dla sektorów, w których się specjalizujemy. Tegoroczna edycja odbędzie się w Warszawie (2021.11.23) i obejmie dwie ścieżki: #Regulacje i #Kontrakty. Szczegółowa agenda oraz rejestracja są dostępne na: https://www.dlklegal.com/uregulowani-live-2021/

W czerwcu 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego eIDAS (rozporządzenie nr 910/2014) i ustanawiającego Europejską Tożsamość Cyfrową (dalej „EDIR”). Przełomowym rozwiązaniem zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego jest wprowadzenie na mocy EDIR tzw. Europejskiego Portfela Tożsamości (dalej „EDI wallet”) służącego do uwierzytelnienia użytkownika, dostarczenia danych dotyczących jego osoby do innych podmiotów czy składania kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych.

Porfele EDI będą wydane przez każde państwo członkowskie w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie EDIR. Alternatywą do wydania portfela przez państwo jest ich wydanie przez podmioty prywatne na mocy upoważnienia od państwa członkowskiego lub poprzez uznanie ich przez państwo członkowskie.

Rozporządzenie przewiduje obowiązkową akceptację portfelów EDI w następujących sytuacjach:

  • akceptacja przez dostawców, którzy stosują silne uwierzytelnienie użytkownika do celów identyfikacji w usługach online ze względu na obowiązek:
    • prawny (vide dostawcy usług płatniczych), lub
    • umowny (vide wiele usług online typu SAAS wymagających uwierzytelnienia wielopoziomowego),
  • dla państw członkowskich w sytuacji, gdy wymagają identyfikacji elektronicznej przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej oraz uwierzytelnienia w celu dostępu do usługi online świadczonej przez podmiot sektora publicznego.

Obowiązek akceptacji portfeli EDI obejmie także bardzo duże platformy internetowe w rozumieniu projektu Digital Services Act, to jest które świadczą usługi na rzecz średniej liczby aktywnych odbiorców w Unii wynoszącej co najmniej 45 mln osób miesięcznie, i które wymagają uwierzytelnienia użytkownika do dostępu do usług online (bez względu czy jest to uwierzytelnienie wielopoziomowe). Obecnie żadna z najbardziej popularnych polskich platform internetowych nie jest bardzo dużą platformą internetową. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Gemius/PBI największą platformą internetową w Polsce w roku 2020 było Allegro z liczbą użytkowników wynoszącą 17.58 mln.

Wprowadzenie EDI wallet przyśpieszy i ułatwi korzystanie z usług online zarówno publicznych jak i prywatnych. Przewiduje się, że do 2030 r. wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online, a aż 80% obywateli powinno korzystać z portfela EDI. Komisja Europejska chce jak najszybciej wdrożyć zaproponowane rozwiązanie, w związku z czym wezwała państwa członkowskie do ustanowienia wspólnego zestawu narzędzi do 2022 r. oraz do niezwłocznego rozpoczęcia prac przygotowawczych.

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

IT & Outsourcing

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Proponowane wpisy

Data Act , 14.05.2024: Podsumowanie

16.05.2024

Za nami wydarzenie: Data Act którego organizatorem jest Puls Biznesu. dr Kr...

Data Act , 14.05.2024: Podsumowanie

Polecamy: Data Act , 14.05.2024, Warszawa

11.04.2024

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Data Act którego organ...

Polecamy: Data Act , 14.05.2024, Warszawa

MiCA, blockchain i tokenizacja, 26.03.2024: Podsumowanie

26.03.2024

Za nami wydarzenie: MiCA, blockchain i tokenizacja którego organizatorem jest ...

MiCA, blockchain i tokenizacja, 26.03.2024: Podsumowanie

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841