Krzysztof Korus

radca prawny, partner

Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Od 2015 co roku rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Pionier doradztwa regulacyjnego dla sektora fintech w Polsce.

Doradzał m.in. we wdrożeniach PSD2 i otwartej bankowości, w kilkudziesięciu postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce i w Europie, w transakcjach M&A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami finansowymi. Uczestniczył w pracach najważniejszych branżowych grup roboczych dla sektora technologii finansowych, m.in. API Evaluation Group przy Komisji Europejskiej, zespołu Polish API, Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF, strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” oraz grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej oraz członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”.

Współpracował również z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym.

Wystąpienia

#Bankowość&Fintech #DLK Legal #Event #Online & eCommerce #Retail

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem na...

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Publikacje

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Nowe zasady dostępu do rachunku bez SCA

Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem na...

Nowe zasady dostępu do rachunku bez SCA

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Projektowanie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later): wymogi regulacyjne

Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem na...

Projektowanie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later): wymogi regulacyjne