Zagraniczny dostawca systemów antyfraudowych dla banków komercyjnych

Umowa outsourcingu bankowego z dostawcą zagranicznym

Doradzaliśmy Zagranicznemu dostawcy systemów antyfraudowych w projekcie:

Zawarcie z polskim bankiem umowy outsourcingowej o korzystanie z systemów antyfraudowych dostarczanych przez zagranicznego dostawcę

  • Kradzieże tożsamości i wyłudzanie danych klientów to plaga współczesnej bankowości elektronicznej. Tymczasem regulacje AML wymagają rzetelnej identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów przed nawiązaniem stosunków gospodarczych. Z kolei wykonanie transakcji fraudowych może skutkować odpowiedzialnością dostawcy usług płatniczych z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych.
  • Dlatego dostawcy, w tym banki coraz częściej korzystają z nowoczesnych systemów antyfraudowych dostarczanych przez zewnętrznych dostawców technologicznych (fraud intelligence/fraud detection). Powierzanie przez bank czynności operacyjnych do wykonania podmiotom zewnętrznym często wiąże się z licznymi wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów regulujących tzw. outsourcing bankowy. Pośrednio wymogi te oddziaływają również na insourcera (umowa agencyjna, uregulowanie zasad korzystania z usług podinsourcerów, BCP). Dodatkowe wymogi określają wytyczne EBA oraz komunikaty KNF. Ponadto zawarcie umowy z przedsiębiorcą niemającym siedziby w państwie członkowskim lub gdy umowa taka wykonywana będzie poza takim państwem wymaga zezwolenia KNF.
  • Z pespektywy insourcera kluczowym jest, aby umowa outsourcingowa mimo wymogów regulacyjnych ograniczających swobodę kontraktowania stron, zabezpieczała w należytym stopniu interesy tego podmiotu.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • Opinia prawna w przedmiocie wymogów regulacyjnych spoczywających na polskich bankach chcących korzystać z usług zagranicznego dostawcy technologicznego.
  • Negocjacje umów z polskimi bankami komercyjnymi celem zapewnienia równowagi kontraktowej i ochrony praw i interesów zagranicznego dostawcy usług w obliczu wymogów regulacyjnych odnoszących się do treści takiej umowy.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841