Co dostarczamy

Environmental – Social – Governance w DLK Legal

 1. Audyty
  • analiza i ocena modelu działalności
  • przegląd wewnętrznej dokumentacji
  • szacowanie korzyści i kosztów
 2. Dostosowania
  • wdrożenie nowych procesów lub zmiany istniejących procesów
  • wdrożenie dokumentacji lub zmiana istniejącej dokumentacji
  • propozycje metodyk i standardów do stosowania w średnim i długim okresie
 3. Compliance
  • monitoring regulacji i alerty o zmianach
  • dostosowanie działalności do nowych regulacji
  • asysta w raportowaniu

Twój biznes stoi wobec takich pytań?

 • co dla mnie oznacza ESG?
 • jakie są podstawy prawne ESG?
 • jak mogę uwzględnić ESG w swojej strategii i operacjach?
 • czy z tytułu ESG ciążą na mnie obowiązki?

Zapytaj o wsparcie DLK

Zobacz także:
Rozporządzenie o ujawnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem w usługach finansowych (SFDR)

informacje - zrównoważony rozwój - sektor usług finansowych

Rozporządzenie o ujawnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem w usługach finansowych (SFDR)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841