Rozporządzenie o ujawnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem w usługach finansowych (SFDR)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Rozporządzenie definiuje istotne pojęcia potrzebne dla kwalifikacji podejmowanych działań jako zrównoważonych (m.in., zrównoważoną inwestycję oraz czynniki zrównoważonego rozwoju), stanowiąc jeden z podstawowych filarów, obok przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Taksonomia UE”), dla podmiotów rynku finansowego, głównie banków, zakładów ubezpieczeń i firm inwestycyjnych, zgodności z wymogami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Zasadniczym przedmiotem regulacji rozporządzenia są obowiązki przejrzystości w zakresie wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych.

SPEŁNIANIE WYMOGÓW PRZEJRZYSTOŚCI MA MIEJSCE NA KILKU PŁASZCZYZNACH:
NA ETAPIE PRZEDKONTRAKTOWYM
NA POZIOMIE UJAWNIEŃ PODMIOTOWYCH I PRODUKTOWYCH
NA STRONIE INTERNETOWEJ I W SPRAWOZDANIACH OKRESOWYCH

Rozporządzenie o ujawnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem w usługach finansowych, SFDR

SFDR w praktyce:
SFDR - najważniejsze
SFDR – najważniejsze
Akty delegowane do SFDR
Akty delegowane do SFDR
Zrównoważone produkty finansowe
Zrównoważone produkty finansowe
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
SFDR - FAQ
SFDR – FAQ
SFDR – co dostarczamy?
SFDR – co dostarczamy?
Zobacz także:
Co dostarczamy

audyty – dostosowania – compliance - więcej

Co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841