Crowdfunding dłużny i udziałowy

Zobacz także:
Umowy kredytowe i pożyczki

opiniowanie umowy – negocjacje wzoru LMA – lista przypadków naruszenia – MAC/MAE – struktura zabezpieczenia – refinansowanie

Umowy kredytowe i pożyczki
Finansowanie płynności

opiniowanie umowy – negocjacje wzoru LMA – lista przypadków naruszenia – MAC/MAE – struktura zabezpieczenia – refinansowanie

Finansowanie płynności
Zabezpieczenie wierzytelności

zastaw – hipoteka – przewłaszczenie – zabezpieczenia na kryptoaktywach – podporządkowanie wierzytelności – zabezpieczenie umów o acquiring

Zabezpieczenie wierzytelności
ICO i tokenizacja papierów wartościowych

kwalifikacja tokenu – white paper – opiniowanie i audyty smart contracts – egzekucja wierzytelności z kryptoaktywów

ICO i tokenizacja papierów wartościowych
Komunikacja w procesie finansowania

oferta prywatna vs. publiczna – obowiązki informacyjne – MAR – komunikacja marketingowa

Komunikacja w procesie finansowania

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841