Finansowanie

Pozyskanie finansowania jest tlenem w krwioobiegu każdego innowacyjnego biznesu – od ambitnych startupów, po niekwestionowanych liderów rynku

  • Nowe formy finansowania biznesu, takie jak crowdfunding, ICO (Initial Coin Offering) czy bootstrapping coraz częściej wypierają ustandaryzowane produkty dłużne, takie jak kredyty czy obligacje.
  • Zmiany rynkowe ułatwiają dostęp do kapitału dla mniejszych graczy, ale również dają większą elastyczność finansowania inwestycji przez duże podmioty. Dzięki temu ICO i crowdfunding są atrakcyjne również dla biznesów z ustabilizowaną pozycją rynkową.
  • DLK Legal pomaga zaprojektować model innowacyjnego finansowania oraz przeprowadzić cały proces w zgodności z regulacjami i oczekiwaniami biznesowymi. Pomagamy również w ocenie i zabezpieczeniu ryzyk finansowania przez inwestora.
  • Wspieramy również biznes cyfrowy w klasycznych formach finansowania ujętych w innowacyjne ramy prawny. Zapewniamy m.in. obsługę prawną dla procesów tokenizacji obligacji, zabezpieczenia kredytów bankowych na aktywach wirtualnych czy oferowaniu papierów wartościowych w nowych kanałach komunikacji.
Doradztwo DLK Legal przy finansowaniu biznesu:
Umowy kredytowe i pożyczki

opiniowanie umowy – negocjacje wzoru LMA – lista przypadków naruszenia – MAC/MAE – struktura zabezpieczenia – refinansowanie

Umowy kredytowe i pożyczki
Finansowanie płynności

opiniowanie umowy – negocjacje wzoru LMA – lista przypadków naruszenia – MAC/MAE – struktura zabezpieczenia – refinansowanie

Finansowanie płynności
Crowdfunding dłużny i udziałowy

przygotowanie oferty – KIIS (arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych) – ocena ryzyka oferty – organizacja platform FS

Crowdfunding dłużny i udziałowy
Zabezpieczenie wierzytelności

zastaw – hipoteka – przewłaszczenie – zabezpieczenia na kryptoaktywach – podporządkowanie wierzytelności – zabezpieczenie umów o acquiring

Zabezpieczenie wierzytelności
ICO i tokenizacja papierów wartościowych

kwalifikacja tokenu – white paper – opiniowanie i audyty smart contracts – egzekucja wierzytelności z kryptoaktywów

ICO i tokenizacja papierów wartościowych
Komunikacja w procesie finansowania

oferta prywatna vs. publiczna – obowiązki informacyjne – MAR – komunikacja marketingowa

Komunikacja w procesie finansowania

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne innowacyjnych finansowań oraz finansowania innowacji

Zobacz także:
Korzystanie z AI w projekcie rozporządzenia AI

AI - Data governance - inne

Korzystanie z AI w projekcie rozporządzenia AI
Transakcje - Inwestycje - Przekształcenia
Transakcje – Inwestycje – Przekształcenia
Obsługa bieżąca
Obsługa bieżąca
Regulacje
Regulacje
Współpraca i Kontrakty B2B
Współpraca i Kontrakty B2B
Environmental - Social - Governance (ESG)
Environmental – Social – Governance (ESG)
Spory i kontrowersje
Spory i kontrowersje
Nowe prawo i legislacja
Nowe prawo i legislacja
Kompetencje wewnętrzne
Kompetencje wewnętrzne

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841