Zewnętrzna technologia i procesy w Finansach

Dostarczanie produktów finansowych zewnętrznymi technologiami i procesami staje się kluczową kompetencją sektora finansowego

Zobacz także:
Outsourcing w Finansach

umowa, transgraniczność, zezwolenie (zgoda) KNF, tajemnica, zarządzanie

Outsourcing w Finansach

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841