Współpraca i Kontrakty B2B

Biznes potrzebuje sprawnego i efektywnego kosztowo rozpoczęcia współpracy oraz przewidywalności skutków umowy. Nadmierne skomplikowanie umów oraz outsourcingu jest barierą rozwoju biznesu.

  • Współpraca i kontrakty B2B to esencja nowoczesnej gospodarki opartej na specjalizacji.
  • Dla współczesnych kontraktów B2B priorytetem ponad tradycyjną cywilistyką jest optymalizacja modelu i procesów współpracy, które sprawdzą się w jak największej ilości jurysdykcji.
  • Wynagrodzenie i wyjście z umowy, dwa najważniejsze obszary współpracy, w życiu codziennym przekładają się na postanowienia określające kryteria oceny wykonania umowy (SLA – service level agreement), ścieżkę postępowania w razie problemów, kwalifikację prawną całości i czynności regulacyjnie i podatkowo.
  • Przy skomplikowanych produktach oraz w obszarach regulowanych przygotowanie współpracy B2B zgodnej z regulacjami wymaga większej pracy niż sam kontrakt, który może być relatywnie prosty.

Przygotowujemy zwięzłe i przewidujące umowy, zgodne z regulacjami

 

Zobacz także:
Korzystanie z AI w projekcie rozporządzenia AI

AI - Data governance - inne

Korzystanie z AI w projekcie rozporządzenia AI
Transakcje - Inwestycje - Przekształcenia
Transakcje – Inwestycje – Przekształcenia
Finansowanie
Finansowanie
Obsługa bieżąca
Obsługa bieżąca
Regulacje
Regulacje
Environmental - Social - Governance (ESG)
Environmental – Social – Governance (ESG)
Spory i kontrowersje
Spory i kontrowersje
Nowe prawo i legislacja
Nowe prawo i legislacja
Kompetencje wewnętrzne
Kompetencje wewnętrzne

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841