Ustawa Lombardowa – spis treści

I – Przepisy ogólne

a) zakres zastosowania
b) definicje

II – Umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej

a) wymagane elementy formalne i treściowe umowy

III – Umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej zawierana na odległość

a) dodatkowe wymogi co do umów zawieranych na odległość

IV – Sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego

V – Zasady wykonywania działalności lombardowej oraz rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową

a) wymogi co do formy działalności
b) rejestr prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego
c) zasady wykonywania kontroli nad podmiotami przez Inspekcję Handlową

VI – Przepisy karne

VII – Zmiany w przepisach

VIII – Przepisy przejściowe i końcowe

Zobacz także:
Ustawa Lombardowa – wpływ i wymogi
Ustawa Lombardowa – wpływ i wymogi
Ustawa Lombardowa – FAQ
Ustawa Lombardowa – FAQ
Ustawa Lombardowa – co dostarczamy?
Ustawa Lombardowa – co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841