Dariusz Gradzi

adwokat, of counsel

Kontakt

+48 12 31 51 841

Oddział: Kraków

Dariusz Gradzi jest adwokatem, członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej oraz członkiem władz krakowskiej Adwokatury. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Jest stypendystą Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz laureatem konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra, organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazeta Prawna. Jest członkiem Komisji Szkolenia przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Współpracował z wiodącą kancelarią prawną, w której zajmował się prawem rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych. Współpracował również z jednym z największych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych. Doradzał na rzecz czołowych instytucji płatniczych w Polsce i za granicą. Jest ekspertem w zakresie prawa usług płatniczych, prawa bankowego, ochrony danych osobowych i prawa spółek handlowych. Prowadzi postępowania sądowe, w tym karne i arbitrażowe oraz doradztwo z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jest prelegentem na wielu branżowych szkoleniach z zakresu regulacji prawnych dotyczących sektora usług płatniczych oraz innowacji finansowych (Fintech, Blockchain) i autorem publikacji prawniczych z zakresu usług płatniczych oraz bezpieczeństwa transakcji płatniczych. Zasiada w organach nadzorczych organizacji pożytku publicznego oraz udziela pomocy prawnej probono na rzecz górskich służb ratowniczych oraz przyszpitalnych fundacji.

Pasjonuje się ultramaratonami górskimi oraz ski-touringiem.

Obsługę prowadzi w języku polskim oraz angielskim.