Mikołaj Cegłowski

aplikant radcowski, prawnik

Kontakt

+48 22 652 26 18

Oddział: Warszawa

Mikołaj Cegłowski jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn. Przed dołączeniem do zespołu DLK zdobywał doświadczenie w wiodącej kancelarii wyspecjalizowanej w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym.
Specjalizuje się i praktykuje w obszarze prawa instytucji finansowych i usług płatniczych (FinTech) oraz regulacji AML/CFT. Doradza klientom także w kwestiach związanych z prawem spółek handlowych.
Brał udział w wielu projektach zakończonych sukcesem związanych z licencjonowaniem i rejestracją dostawców usług płatniczych, zarówno przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak i zagranicznym organem nadzoru.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.