Dostawca usług płatniczych

Kontrola UODO

Doradzaliśmy dostawcy usług płatniczych w projekcie:

Kontrola przetwarzania danych osobowych przez Prezesa UODO

  • W ramach doradztwa prawnego, DLK Legal od wielu lat rozwija praktykę ochrony danych osobowych dedykowaną dla instytucji finansowych. Wśród naszych Zleceniodawców w tym obszarze znajdują się m. in. banki, niebankowi dostawcy usług płatniczych, a także wiodący dostawcy usług ICT dla sektora finansowego z Polski i z zagranicy.
  • Instytucje finansowe są szczególnie wyeksponowane na ryzyko postępowań kontrolnych w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Dotychczas każdy spośród ogłoszonych przez PUODO planów kontroli (2019, 2020, 2022) wskazywał bezpośrednio na zamiar objęcia inspekcjami kluczowych zagadnień sektora finansowego. W praktyce, od powołania PUODO w 2018 regularnie takie kontrole w sektorze finansowym są przeprowadzane, mimo że z uwagi na pandemię COVID-19 liczba kontroli PUODO w ubiegłych latach istotnie wahała się (w 2020 roku organ przeprowadził jedynie 12 kontroli, choć w 2019 roku było ich aż 98).
  • Zagadnienie ochrony danych jest w sektorze finansowym szczególnie istotne – sprawne zarządzanie obszarem ochrony danych bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i stabilność finansową zarówno jednostkowej instytucji, jak i całego rynku. Umiejętne stosowanie przepisów RODO w połączeniu z regulacjami sektorowymi (m.in. w zakresie wymogów kapitałowych, silnego uwierzytelniania klienta, stosowania biometrii czy wdrażania systemów monitoringu transakcji) może zabezpieczyć instytucję przed ryzykiem znacznych strat finansowych, a także potencjalnych kar ze strony PUODO.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • identyfikacja zagadnień wymagających dodatkowej weryfikacji zgodności po stronie PSP przed rozpoczęciem kontroli Prezesa UODO
  • warsztat prawny przeznaczony dla kadry zarządzającej oraz osób odpowiadających za obszar ochrony danych w PSP, którego celem było przygotowanie PSP do kontroli Prezesa UODO
  • opracowanie strategii postępowania oraz argumentacji prawnej w odniesieniu do krytycznych punktów działalności PSP w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • bieżące doradztwo prawne w trakcie trwania kontroli oraz na etapie podpisania protokołu kontroli

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Industry 4.0

Zobacz sektor

Industry 4.0

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841