Dostawca usług płatniczych

Kontrola UODO

Doradzaliśmy dostawcy usług płatniczych w projekcie:

Kontrola przetwarzania danych osobowych przez Prezesa UODO

  • W ramach doradztwa prawnego, DLK Legal od wielu lat rozwija praktykę ochrony danych osobowych dedykowaną dla instytucji finansowych. Wśród naszych Zleceniodawców w tym obszarze znajdują się m. in. banki, niebankowi dostawcy usług płatniczych, a także wiodący dostawcy usług ICT dla sektora finansowego z Polski i z zagranicy.
  • Instytucje finansowe są szczególnie wyeksponowane na ryzyko postępowań kontrolnych w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Dotychczas każdy spośród ogłoszonych przez PUODO planów kontroli (2019, 2020, 2022) wskazywał bezpośrednio na zamiar objęcia inspekcjami kluczowych zagadnień sektora finansowego. W praktyce, od powołania PUODO w 2018 regularnie takie kontrole w sektorze finansowym są przeprowadzane, mimo że z uwagi na pandemię COVID-19 liczba kontroli PUODO w ubiegłych latach istotnie wahała się (w 2020 roku organ przeprowadził jedynie 12 kontroli, choć w 2019 roku było ich aż 98).
  • Zagadnienie ochrony danych jest w sektorze finansowym szczególnie istotne – sprawne zarządzanie obszarem ochrony danych bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i stabilność finansową zarówno jednostkowej instytucji, jak i całego rynku. Umiejętne stosowanie przepisów RODO w połączeniu z regulacjami sektorowymi (m.in. w zakresie wymogów kapitałowych, silnego uwierzytelniania klienta, stosowania biometrii czy wdrażania systemów monitoringu transakcji) może zabezpieczyć instytucję przed ryzykiem znacznych strat finansowych, a także potencjalnych kar ze strony PUODO.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • identyfikacja zagadnień wymagających dodatkowej weryfikacji zgodności po stronie PSP przed rozpoczęciem kontroli Prezesa UODO
  • warsztat prawny przeznaczony dla kadry zarządzającej oraz osób odpowiadających za obszar ochrony danych w PSP, którego celem było przygotowanie PSP do kontroli Prezesa UODO
  • opracowanie strategii postępowania oraz argumentacji prawnej w odniesieniu do krytycznych punktów działalności PSP w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • bieżące doradztwo prawne w trakcie trwania kontroli oraz na etapie podpisania protokołu kontroli

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Industry 4.0

Zobacz sektor

Industry 4.0

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841