#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

operator platformy partycypacyjnej

Nowoczesna platforma partycypacyjna

Nowoczesna platforma partycypacyjna

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Wiodąca instytucja płatnicza

Buy Now Pay Later (BNPL)

Buy Now Pay Later (BNPL)

#Online & eCommerce #Retail

wiodąca polska sieć detaliczna

Zgodność pobieranych opłat z wymogami prawnymi

Zgodność pobieranych opłat z wymogami prawnymi

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Wiodąca instytucja płatnicza

Kwalifikacja rozwiązania płatniczego

Kwalifikacja rozwiązania płatniczego

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

polski bank komercyjny

Zwolnienie z obowiązku stosowania SCA

Zwolnienie z obowiązku stosowania SCA

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Agent rozliczeniowy

Dokumentacja kontraktowa

Dokumentacja kontraktowa

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Międzynarodowy Fintech

Obsługa płatności dla marketplace

Obsługa płatności dla marketplace

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Międzynarodowy acquirer

Niestosowanie SCA na podstawie TRA

Niestosowanie SCA na podstawie TRA

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

operator systemu zarządzania wydatkami korporacyjnymi

Transgraniczne świadczenie usług regulowanych i nieregulowanych

Transgraniczne świadczenie usług regulowanych i nieregulowanych

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Marketplace e-commerce

Postępowanie przez marketplace z ofertami dóbr ryzykownych

Postępowanie przez marketplace z ofertami dóbr ryzykownych

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Wiodąca instytucja pożyczkowa

Wdrożenie mechanizmu AIS do oceny zdolności kredytowej

Wdrożenie mechanizmu AIS do oceny zdolności kredytowej

#Industry 4.0 #Online & eCommerce

Operator dystrybucji rozproszonej materiałów i narzędzi BHP

Kontrakt B2B – zautomatyzowana dystrybucja

Kontrakt B2B – zautomatyzowana dystrybucja

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841