wiodąca porównywarka kredytowa

Kwalifikacja działalności w świetle wymogów ustawy o kredycie hipotecznym

Doradzaliśmy wiodącej porównywarce kredytowej w projekcie:

kwalifikacja planowanego modelu działalności w świetle wymogów ustawy o kredycie hipotecznym

Konsumenci często poszukują rzetelnych informacji na temat kredytów hipotecznych, które pozwolą im porównać warunki oferowane przez poszczególnych kredytodawców. Dzięki temu mogą dokonać świadomego wyboru jak najlepiej dopasowanego dla nich kredytu. Na tę potrzebę odpowiadają porównywarki kredytowe, dostępne online.

Przyjmuje się, że bierne prezentowanie konsumentom informacji o kredytach hipotecznych nie stanowi pośrednictwa kredytu hipotecznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym („Ustawa”). Rozszerzanie przez porównywarkę udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług każdorazowo wymaga jednak przesądzenia, czy działalność taka nie stanowi regulowanego pośrednictwa kredytu hipotecznego, z czym wiążą się liczne wymagania wynikające z Ustawy. Chodzi zarówno o obowiązki administracyjnoprawne (konieczność uzyskania zezwolenia i wpisu do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez KNF, ponoszenie kosztów nadzoru etc.), wewnątrzorganizacyjne (zapewnienie ubezpieczenia na wypadek roszczeń konsumentów, szkolenia dla personelu, etc.), jak również obowiązki informacyjne w relacji z konsumentami (reklama, asysta przedkontraktowa etc.).

Dla naszego klienta, wiodącej porównywarki kredytowej opracowaliśmy opinię prawną obejmującą kwalifikację prawną modelu świadczonych usług oraz usług planowanych w ramach dalszego rozwoju działalności.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę funkcjonującego i planowanego modelu działalności
  • przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie właściwej kwalifikacji prawnej świadczonych i planowanych usług
  • opracowanie rekomendacji ukształtowania funkcjonalności celem zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi regulacjami
  • opisanie niezbędnych wymogów regulacyjnych dla uzyskania zezwolenia i wpisu do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez KNF

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Tomasz Krawczyk
aplikant adwokacki, prawnik Tomasz Krawczyk

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841