Międzynarodowy Fintech

Model transferu i wypłaty gotówki w postaci przekazu pocztowego

Doradzaliśmy międzynarodowemu fintechowi w projekcie:

Kwalifikacja regulacyjna modelu transferu gotówki w postaci przekazu pocztowego, w świetle przepisów regulujących usługi płatnicze

Obowiązujące przepisy nie wyznaczają precyzyjnego kryterium przedmiotowego odróżniającego przekaz pieniężny (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych dalej: UUP) od przekazu pocztowego (art. 3 pkt 16 ustawy z 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe dalej: UPP). W związku z tym, w przypadku zamiaru wdrożenia nowych modeli transferu środków przez podmioty posiadające status operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 UPP, każdorazowo weryfikacji wymaga, czy kształt planowanej usługi pozwala na jej kwalifikację jako usługę pocztową, jaką jest realizowanie przekazów pocztowych. Podstawowym sposobem doręczenia kwoty pieniężnej przekazu pocztowego jest wypłata gotówki pod adresem wskazanym przez nadawcę w przekazie. Przepisy UPP definiują również pojęcie „nadania na poste restante”, przez które rozumie się polecenie wypłacenia adresatowi kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym w placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę jako miejsce doręczenia.

W razie braku możliwości zakwalifikowania usługi jako przekazu pocztowego, która równolegle zawiera cechy typowe dla usługi płatniczej, w Polsce dla jej świadczenia wymagane będzie uzyskania odpowiedniego wpisu lub zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego. Świadczenie usług płatniczych bez odpowiedniego zezwolenia lub wpisu zagrożone jest odpowiedzialnością karną.

Dla naszego klienta, międzynarodowego fintechu dokonaliśmy oceny prawnej planowanego modelu transferu i wypłaty gotówki oraz właściwej kwalifikacji prawnej usługi na gruncie przepisów UUP i UPP.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną planowanego modelu transferu i wypłaty gotówki
  • dokonanie kwalifikacji prawnej planowanej usługi
  • sporządzenie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841